URIFX

@NZDUSD #Mua tiếp

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Trong idea trước mình mua nhưng bị BE vì giá test lân 2. Khi phản hồi tốt (break channel đi xuống) và push back thế này thì mua vào có nhiều khả năng win hơn.

Mình buy lại con này.
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Idea invalid

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.