AronnoFx

NZD/USD SHORT BUY OPPUTUNITY .......

Giá lên
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ


AronnoFX will not accept any liability for loss or damage as a result of
reliance on the information contained within this channel including
data, quotes, charts and buy/sell signals.


If you like this idea, do not forget to support with a like and follow.

Traders, if you like this idea or have your own opinion about it,
write in the comments. I will be glad.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.