Leadership

NZDUSD Bao giờ sẽ có nhịp hồi

Giá lên
FOREXCOM:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Sau kết thúc xu hướng giảm của mình vào ngày 05/10, NZDUSD đã tăng rất nhanh sau đó. Đương nhiên thời điểm hiện tại là rất đẹp để BUY NZDUSD . Tuy nhiên, sẽ luôn có nhịp hồi trong trend lên của nó. Bởi vậy, theo tôi, để đảm bảo an toàn hơn cho số vốn của các bạn, hãy vào lệnh khi NZDUSD đã giảm 70-100 pips. Hoặc các bạn cũng có thể phân bổ vốn để vào lệnh luôn ngay bây giờ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.