TradingMentorForex

SMC - Wyckoff - SND - NZD/USD

Giá lên
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
SMC - Wyckoff - SND - NZD/USD
Điểm chờ Buy tại phiên Lps được xác nhận với volume bán thấp ( Kiệt cung )

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.