BlackJack83

Xu hướng cặp NZD/USD trong cuối tuần

Giá xuống
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Xu hướng cặp NZD/USD trong cuối tuần chủ đạo vẫn canh sell. sau khi giá phá trendline thì giá chưa phá được vùng cản phía trên. đây là vùng cản quan trọng vì nó quyết định xu hướng có chuyển thành uptrend hay không. hiện giá chưa thể phá được vùng cản này nên chưa thể hình thành uptrend được. và đây cũng là 1 nhịp hồi nữa của NZDUSD sau đó mới quyết định có thể đi lên được hay không. nhà đầu tư có thể sell về vùng cản bên dưới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.