dinhchien

NZDUSD - giảm tiếp theo sóng đối xứng

Giá xuống
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Nhìn bên trái, xu hướng giảm tại Daily vẫn hợp lệ. Nhóm sóng hàng ngày I, II, III ... đang ở vùng sóng VI.
Gần nhất, sóng nhóm H4 (1), (2), (3) ... đang ở sóng vùng (8).
Do đó, tôi dự đoán NZDUSD sẽ giảm trở lại từ sóng (8) xuống sóng (9)
Mục tiêu 1: 0,64608, Mục tiêu 2: 0,639907
Dừng lỗ: 0.0667
Like, comment, follow mình. Cảm ơn Tradingview.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.