HoangMinhchannel

OCB tích luỹ đỉnh ngắn hạn

Giá lên
HOSE:OCB   NH TMCP PHUONG DONG
OCB trong ngắn hạn sau khi vượt khỏi vùng đỉnh từ ngày 20 tháng 10 thì đã có thời gian tích luỹ trên vùng đỉnh này được 1 tháng,
Tín hiệu hiện tại đang có dấu hiệu bật tăng khi giá có 2 lần tạo đáy thành công (Mũi tên) trong ngắn hạn tại vùng 26.5 - 26.8.

Dự kiến trong ngắn hạn, target của OCB sẽ là 29.0 - 30.0.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.