nguyenvanphuc1984

Oceanusdt - kèo đón sớm trước khi bay

Giá lên
BINANCE:OCEANUSDT   OCEAN / TetherUS
Các tín hiệu cho thấy kèo này sắp bay, và đây là vùng giá mua tốt.
Mua giá hiện tại ( vì nó khó có thể rớt hơn) , tp: tùy mồm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.