muabantienkithuatso

OCN-BTC VÙNG MUA 65-70 STS chốt tuỳ lòng Dừng lỗ 60sts

Giá lên
BITTREX:OCNBTC   None
Sự kiện ngày 20/1/2019 OCN dùng doanh thu quý 4/2018 MUA LẠI OCN trên thị trường
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.