FXNHANQUA

Tổng CT Dầu VN - OIL

Giá lên
UPCOM:OIL   PETROVIETNAM OIL CORP
- Sau chu kỳ tăng vượt mệnh giá 10, OIL đảo chiều ở vùng cản mạnh 16.5.

- Hiện tại, OIL đã retest hỗ trợ 11.5 và có dấu hiệu rút chân. Tuy nhiên, với diễn biến thị trường chưa thật sự khởi sắc tôi không khuyến nghị nhà đầu tư mua đuổi giá.

- Hãy giữ vững tâm lý chờ về vùng giá hợp lý mua tích lũy. Quý 3/2021 sẽ là trend cổ phiếu liên quan họ dầu khí.

Goodluck!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.