easyMarkets

OIL/USD tăng trở lại tại Mức hỗ trợ (key Support) & OPEC+

EASYMARKETS:OILUSD   WTI Crude (OIL) / US Dollar
WTI đang phục hồi đã có một đợt bán tháo lớn để phản ứng với Biến thể Omicron của Covid dẫn đến việc nhiều quốc gia ngừng hoạt động du lịch và lo ngại đây sẽ là một làn sóng khác.

OOPEC phải nhận định rằng chúng tôi hiện đang thấp hơn gần 20 USD / thùng nên tôi cố gắng ổn định bằng cách giảm sản lượng và hủy bỏ và có kế hoạch tăng sản lượng. Ngoài ra, bất kỳ tin tốt nào về mức độ nguy hiểm và khả năng kháng vắc xin của chủng vi rút mới sẽ có thể khiến thị trường biến động lớn.

Nhắm mục tiêu lên đến 75 đô la khi có tin tốt hoặc 70 đô la khi có biến động tăng trở lại thường thấy.

Come join us today at : https://www.easymarkets.com/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.