EASYMARKETS:OILUSD   WTI Crude (OIL) / US Dollar
Dầu thô: dưới tác động của biến chủng mới Omicron, giá Dầu 1 lần nữa đẩy lên cao, hiện đang ở mức từ 81-82$/ thùng, vùng kháng cự tiếp theo đối với giá dầu thô sẽ ngay tại đỉnh cũ trước đó, mốc giá 84.8$/thùng.
Việc giá Dầu tăng quá cao và vượt xa mức lạm phát sẽ gây ra nhiều khó khăn trong việc khôi phục kinh tế của các quốc gia, các nhà đầu tư có thể tham khảo lệnh sell limit bên trên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.