XTBVietnam

Biểu đồ kỹ thuật - OIL (09.03.2021)

CURRENCYCOM:OIL_BRENT   Brent Oil
Mặc dù dầu Brent ( OIL ) khởi động tuần với khoảng cách tăng giá lớn, người mua đã không thể duy trì động lực và giá bắt đầu quay đầu giảm trở lại.

OIL đã xóa mức tăng 2% để kết thúc giao dịch hôm thứ Hai thấp hơn 2% so với giá đóng cửa ngày thứ Sáu. Giá đã cố gắng phục hồi trong phiên giao dịch châu Á hôm nay nhưng những đà tăng đó cũng bị xóa bỏ và Brent hiện đang kiểm tra mức thoái lui 38.2% của xung lực tăng bắt đầu vào tuần trước.

Trong trường hợp hỗ trợ này bị phá vỡ, chúng tôi không thể loại trừ việc di chuyển về phía khu vực $66.90, nơi có mức thoái lui 50% và giới hạn thấp hơn của cấu trúc Overbalance. Việc phá vỡ dưới khu vực $66.90 sẽ cho thấy sự đảo ngược xu hướng ngắn hạn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.