startryu

Dầu Brent mô hình vai đầu vai

Giá xuống
CURRENCYCOM:OIL_BRENT   Brent Oil
26 lượt xem
2
tôi sẽ canh Sell Dầu Brent theo mô hình vai đầu vai
Theo Khung H4
Và TP có thể giữ đến 66$
Bình luận: Giá đã quay trở lại retest vùng giá 82
đã chạm điểm Entry

entry : 81.20
SL : 82
TP : 66
RR : 1/11
tất nhiên cần luôn quản trị rủi ro. giá có thể quay đầu bất kỳ lúc nào
Giao dịch đang hoạt động: giá đã về giá 76
đạt 4R
đề xuất đưa SL về entry về tiếp tục gồng lãi