startryu

Dầu Brent mô hình vai đầu vai

Giá xuống
startryu Cập nhật   
CURRENCYCOM:OIL_BRENT   Brent Oil
tôi sẽ canh Sell Dầu Brent theo mô hình vai đầu vai
Theo Khung H4
Và TP có thể giữ đến 66$
Bình luận: Giá đã quay trở lại retest vùng giá 82
đã chạm điểm Entry

entry : 81.20
SL : 82
TP : 66
RR : 1/11
tất nhiên cần luôn quản trị rủi ro. giá có thể quay đầu bất kỳ lúc nào
Giao dịch đang hoạt động: giá đã về giá 76
đạt 4R
đề xuất đưa SL về entry về tiếp tục gồng lãi
Bình luận: GIá đã về 71,
Lời khuyên đưa SL về 76 tiếp tuc gồng lãi
Bình luận: Ad nhìn thấy giá đang Sideway trong 1 mô hình tam giác
có thể sau tích lũy như thế này giá có khả năng bậc trở lại
giá đã về 68 như thế này bậc trợ lại thì phí phạm
vì vậy lời khuyên đưa ra là chốt lãi 2/3 khối lượng
giữ 1/3 khối lượng đến TP 66. và SL dương về 73

như vậy coi như lệnh này đã đạt RR 1:10
. DONE nhé
Bình luận: Giá đã về TP 66
chúc mừng các bạn đã TP đc 100% 11R nhé
Ad chỉ ăn 8R và 1 lệnh nhỏ 11R
Done kèo này nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.