XTBVietnam

Phân tích Dầu theo chỉ báo Ichimoku

CURRENCYCOM:OIL_CRUDE   Crude Oil
Sau khi đạt mức cao mới quanh mức 71.35 USD, dầu đã giao dịch dưới áp lực vào cuối năm. Trên khung thời gian hàng ngày, giá dầu đã vẽ Dark Cloud Cover (hộp màu đỏ), một mô hình nến kép là sự đảo chiều hàng đầu sau xu hướng tăng. Hôm nay, giá đang cố gắng phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng tại đường tenkan của Ichimoku ở mức 66.75 USD. Nếu người bán cố gắng phá vỡ hỗ trợ này, hỗ trợ tiếp theo sẽ là đường kijun (đường màu xanh) ở mức 64. 40 USD.

Vào khung thời gian hàng giờ, dầu đã vẽ một mô hình vai đầu vai đảo chiều cho phép giá xóa bỏ sự sụt giảm của đám mây Ichimoku sau khi phá vỡ đường viền cổ. Việc phá vỡ nhược điểm của đám mây là một tín hiệu giảm giá và sự xác nhận sẽ đến từ chikou span (đường màu xanh lá cây), đại diện cho giá đóng cửa trong 26 giai đoạn trong quá khứ. Nếu đường chikou span giảm xuống dưới đám mây (hộp màu xanh lá cây), tín hiệu giảm giá sẽ được xác nhận và sự sụt giảm có thể sâu hơn đến mục tiêu của mô hình vai đầu vai gần 64. 40 USD, trùng với đường Kijun hàng ngày được đề cập ở trên.

Tại thời điểm hiện tại, người mua đang cố gắng kiểm soát thị trường, điều này khiến giá phá vỡ mức kháng cự tại 67.90 USD - đường kijun H1 (đường màu xanh lam). Nếu giá lại phá vỡ dưới mức này, người ta nên kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm.

Cần lưu ý rằng giá nằm trên đám mây trong khung thời gian hàng ngày, vì vậy xu hướng chính vẫn là tăng. Việc phá vỡ đám mây H1 đồng nghĩa là một đợt điều chỉnh ngắn hạn có thể xảy ra.
Trong các trường hợp khác, nếu giá cố gắng duy trì trên đường kijun H1, thì ngưỡng kháng cự tiếp theo là đám mây Ichimoku vì đám mây thường là một khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự tùy thuộc vào vị trí tương đối của giá.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.