HOAIGOLD

DẦU CANH MUA LÊN

Giá lên
CURRENCYCOM:OIL_CRUDE   Crude Oil
đợt sóng tăng của dầu kết thúc quanh vùng 78 mới có sự điều chỉnh sâu , anh chị canh mua lên nhé
nhóm tín hiệu đã có kèo dâu bắt ngay râu 73 kiếm 250 pip , nay tiếp tục canh mua lên quanh quanh vùng giá 74.5 sl tp như hình

✅ SDT liên hệ để có kèo tốt hơn : 0397008712
✅ LẬP TK dưới link exness để nhận kèo :
https://one.exness.link/a/p2elg866w2
✅ zalo tham khảo kèo : https://zalo.me/g/ylmjhk784
✅ youtube https://www.youtube.com/channel/UCjZzxLbQnS9lvzPBm8WyOlw
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.