HOAIGOLD

DẦU CANH MUA LÊN

Giá lên
CURRENCYCOM:OIL_CRUDE   Crude Oil
đợt sóng tăng của dầu kết thúc quanh vùng 78 mới có sự điều chỉnh sâu , anh chị canh mua lên nhé
nhóm tín hiệu đã có kèo dâu bắt ngay râu 73 kiếm 250 pip , nay tiếp tục canh mua lên quanh quanh vùng giá 74.5 sl tp như hình