TonyFx_Trader

Xu hướng DẦU 21/6/2022

CURRENCYCOM:OIL_CRUDE   Crude Oil
4. Dầu
Giá dầu thô thế giới giảm mạnh do những lo ngại về cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu , các chuyên gia nhận định giá sẽ đi xuống khi nền kinh tế tăng trưởng chậm lại trong những tháng tới

Nhưng ... nhu cầu về dầu vẫn cao sau khi Hải quan Trung Quốc đã báo cáo lượng dầu nhập khẩu kỷ lục trong tháng 5

Xét theo kĩ thuật , giá dầu đang tạo thành tín hiệu đảo chiều tăng ở D1 và có thể giá cả có thể tăng ngắn hạn trong những D1 tiếp theo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.