BINANCE:OMGBTC   OmiseGO / Bitcoin
Trên khung 4H xu hướng chính vẫn là xu hướng giảm.
Các mức hỗ trợ trước đó đã bị phá cho nên là không nên bắt dao rơi vào lúc này.
Với vùng giá này có thể phân bổ vốn đợi đến khi các tín hiệu tăng xác nhận kết hợp volume và các chỉ báo khác có thể vào một phần vốn. An toàn hơn có thể đợi đến khi giá phá đường Trendline phía trên kết hợp Volume rồi mới vào lệnh.
Nguyên tắc là không vào lệnh khi chưa rõ xu hướng.Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.