QuangDao

omg tăng mạnh trong giai đoạn tới

BITTREX:OMGUSD   OMG Network / US Dollar
phá vỡ đường hỗ trợ ( breaking out line support)

Bình luận