8 lượt xem
0
Phá đường bend trên. Nến D đang rút râu. Về 0,007 xem phản ứng mới buy