ha6789thanhha

Phân tích xu hướng One/Usdt - easytrading

BINANCE:ONEUSDT   Harmony / TetherUS
60 lượt xem
1
Em là Thanh Hà, học viên BACS khóa K8, em sẽ phân tích ONE/USDT như phần dưới đây ạ:

Nhìn vào chart khung 4H, thì ONE/USDT đã breakout khỏi nêm giảm giá.

Chúng ta thấy kháng cự và hỗ trợ theo chart. ONE/USDT đã kéo được râu nến phá vỡ kháng cự và đang test lại vùng 61,8% khi sử dụng Fibo truy hồi. Sau khi test lại vùng entry này thì chúng ta kỳ vọng ONE/USDT sẽ break qua đường kháng cự một lần nữa để đẩy giá đi lên.

Sau khi Break out khỏi vùng kháng cự ta có thể vào lệnh như sau:
- Entry: 0.33514
- Stop loss: 0.27431
- Take profit: 0.47406
Với giao dịch trên thành công thì ta sẽ có lợi nhuận là 41.45%.

Cảm ơn Cô và Team nhiều ạ!