ha6789thanhha

Phân tích xu hướng One/Usdt - easytrading

BINANCE:ONEUSDT   Harmony / TetherUS
Em là Thanh Hà, học viên BACS khóa K8, em sẽ phân tích ONE/USDT như phần dưới đây ạ:

Nhìn vào chart khung 4H, thì ONE/USDT đã breakout khỏi nêm giảm giá.

Chúng ta thấy kháng cự và hỗ trợ theo chart. ONE/USDT đã kéo được râu nến phá vỡ kháng cự và đang test lại vùng 61,8% khi sử dụng Fibo truy hồi. Sau khi test lại vùng entry này thì chúng ta kỳ vọng ONE/USDT sẽ break qua đường kháng cự một lần nữa để đẩy giá đi lên.

Sau khi Break out khỏi vùng kháng cự ta có thể vào lệnh như sau:
- Entry: 0.33514
- Stop loss: 0.27431
- Take profit: 0.47406
Với giao dịch trên thành công thì ta sẽ có lợi nhuận là 41.45%.

Cảm ơn Cô và Team nhiều ạ!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.