tongocdung91

BÀI TỐT NGHIỆP BACS K9 - EASYTRADING

Giá lên
BINANCE:ONEUSDT   Harmony / TetherUS
ONE đẫ tích lũy trong mô hình tam giác cân, sau đó phá vỡ mô hình và back test thành công.
Sau khi chịu sự điều chỉnh chung của thị trường thì hiện tại đang cho thấy sự hồi phục mạnh mẽ, do đã qua điểm entry đẹp nhất tại vùng backtest nên kế hoạch đề ra điểm vào tại 3 entry:
Entry 1 (30%): 0.305 (giá hiện tại)
Entry 2 (40%): 0.281
Entry 3 (30%): 0.251
Stoploss: 0.21
TP1 (50%): 0.44
Tp2 (50%): 0.52