BINANCE:ONTBTC   Ontology / Bitcoin
122 lượt xem
4
Vùng buy là sell như chart trên. Stoploss dưới vùng buy
Bình luận: Done target 1