Phamdong1969

ONTUSDT đang trên đà tăng.

Giá lên
BINANCE:ONTUSDT   Ontology / TetherUS
ONT trên khung 1d và khung 4h đều đang cho xu hướng tăng.
Mục tiêu là 0.85$ và 1.1$