BINANCE:ONTUSDT   Ontology / TetherUS
Hiện tại btc có vẻ đã xong bước sóng điều chỉnh. Sóng tăng tiếp diễ của btc lần này sẽ kéo các Altocin tăng mạnh tới giữa tháng 11. Sau đó là đợt điều chỉnh mạnh toàn thị trường.
Ont/usdt chart khá đẹp, cũng là con trong hệ sinh thái của Pokadot đã tích lũy khá lâu.
Ont cần nến ngày bức phá qua khỏi vùng giá 1$ khi đó chúng ta sẽ chứng kiến được 1 đợt tăng giá mạnh từ đồng coin này, mức lợi nhuận kì vọng 60% từ mức giá hiện tại.
Tham khảo.
Chúc 1 ngày tốt lành

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.