Nguyen_Viet_Tu

(BINANCE) ONT/USDT Trung/Dài Hạn - Mục Tiêu Lợi Nhuân (70%-700%)

Nguyen_Viet_Tu Cập nhật   
BINANCE:ONTUSDT   Ontology / TetherUS
(BINANCE) ONT/USDT Trung/Dài Hạn - Mục Tiêu Lợi Nhuân (70%-700%)

Thông Tin Cơ Bản (cập nhật 31/1/2021)
Coin: ONT/USDT
MarketCap: 461,441,795
Volume 24H: 189,606,861
Suppply: 805,646,909/1,000,000,000 (81%)

Phân tích

Tháng (1/1-1/2)
Giá đang nằm trong vùng hỗ trợ D1 (sóng hồi fibo 0.5-0.618)
Giá nằm trên Bo tháng
3 đường MA cắt nhau hướng lên


Tuần (25-1/2)
Giá phá trendline H4 - 1
Tuần thứ 2 pullback
Giá đóng cửa trên MA20 + MA40
Hỗ trợ tốt trên đường trendline H4

Ngày (30/1)
Giá phá trendline H4 - 1, trùng với hộp thứ 2 pullback (H1)
3 đường MA hướng lên + nến đóng cửa nằm trên MA80

Chiến Thuật
Thời gian:
Mua tại điểm pullback nằm trên đường trendline H4 - 1 (60% vốn)

Giá tiếp tục phá Trendline H4-2
- Dời stl dưới MA + trendline H4-2
- Chốt 75% ở trendline H4-3 (vùng fibo 0.5-0.618 + các đỉnh cũ khung H1)
- Mua lại khi giá chạm Trendline H4-2 (fibo 0.5)

Giá phá Trendline H4-3
-dời stl dưới Trendline H4-3
-hold

Tháng 5-6: kết thúc sóng 3
Tháng 6-9: thoát sóng hồi
Tháng 9-3/2022: mua sóng 5Bình luận:
H4/W
- 3 MA hội tụ hướng lên
-Giá BO trendline H4-2 và H4-3

Entry: 0.5920
Stl: 0.5664 (4,5%)
Tp: 0.7235 (22%)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.