Nguyen_Viet_Tu

(BINANCE) ONT/USDT Trung/Dài Hạn - Mục Tiêu Lợi Nhuân (70%-700%)

BINANCE:ONTUSDT   Ontology / TetherUS
(BINANCE) ONT/USDT Trung/Dài Hạn - Mục Tiêu Lợi Nhuân (70%-700%)

Thông Tin Cơ Bản (cập nhật 31/1/2021)
Coin: ONT/USDT
MarketCap: 461,441,795
Volume 24H: 189,606,861
Suppply: 805,646,909/1,000,000,000 (81%)

Phân tích

Tháng (1/1-1/2)
Giá đang nằm trong vùng hỗ trợ D1 (sóng hồi fibo 0. 5-0 .618)
Giá nằm trên Bo tháng
3 đường MA cắt nhau hướng lên


Tuần (25-1/2)
Giá phá trendline H4 - 1
Tuần thứ 2 pullback
Giá đóng cửa trên MA20 + MA40
Hỗ trợ tốt trên đường trendline H4

Ngày (30/1)
Giá phá trendline H4 - 1, trùng với hộp thứ 2 pullback (H1)
3 đường MA hướng lên + nến đóng cửa nằm trên MA80

Chiến Thuật
Thời gian:
Mua tại điểm pullback nằm trên đường trendline H4 - 1 (60% vốn)

Giá tiếp tục phá Trendline H4-2
- Dời stl dưới MA + trendline H4-2
- Chốt 75% ở trendline H4-3 (vùng fibo 0. 5-0 .618 + các đỉnh cũ khung H1)
- Mua lại khi giá chạm Trendline H4-2 (fibo 0.5)

Giá phá Trendline H4-3
-dời stl dưới Trendline H4-3
-hold

Tháng 5-6: kết thúc sóng 3
Tháng 6-9: thoát sóng hồi
Tháng 9-3/2022: mua sóng 5Bình luận: H4/W
- 3 MA hội tụ hướng lên
-Giá BO trendline H4-2 và H4-3

Entry: 0.5920
Stl: 0.5664 (4,5%)
Tp: 0.7235 (22%)