NguyenHoangNguyen

[ooki ]Bzrx chuyển thành OOKI UP

BINANCE:OOKIUSDT   OOKI / TetherUS
up như hình tỷ lệ tăng 25% từ đỉnh cao nhất giá 1.8 là 100%
25% > 50%....
theo dõi hành vi giá 13/3/2022
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.