UNISWAP:OPENUSDT   OPEN Governance Token / Tether USD (0x507d8...53ef8)
586 lượt xem
2
Cặp giao dịch Open/USDT trên sàn trao đổi UNIswap hơn 800% từ đáy của nó, đã điều chỉnh về vùng 0.38% fibo thoái lui.
Hiện nay giá đang phục hồi, nếu giá vượt đỉnh cũ tại 1.33$ thì xác nhận sóng 3 của 5 bước sóng đẩy. và đỉnh của sóng này khoảng từ 2.2$ - 2.6$
Đỉnh cuối của sóng 5 vào khoảng 3.6$ - 4$
Lưu ý nếu giá ko vượt đỉnh cũ thì sóng đẩy không được xác nhận!

Bình luận