FXNHANQUA

Công ty cổ phần tập đoàn PAN - Mã chứng khoán PAN.

Giá lên
HNX:PAN   None
- Sau khi đi chu kỳ điều chỉnh của sóng tăng trước, cổ phiếu PAN đang trong vùng sideway => hấp thụ lượng hàng ở vùng giá cao cắt lỗ.

- Supply area 30.6 --> 34 sẽ trở thành vùng cung yếu khi giá retest nhiều lần hoặc tích lũy ở nền giá thấp lâu => tâm lý cắt lỗ ở những nhà đầu tư cá nhân sẽ kích hoạt.

- Demand area 25.5 --> 22.4 sẽ trở thành vùng cầu yếu khi giá retest quá nhiều lần mà không phá được vùng kháng cự => nhà đầu tư sẽ có tâm lý mua thấp hơn.

=> lưu ý: xu hướng trước đó của cổ phiếu PAN là xu hướng tăng => sau khi tích lũy đủ giá sẽ tăng vượt đỉnh.

Chúc các bạn may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.