BanDang

PAS - Cổ phiếu tăng bất chấp thị trường VNI đỏ lửa

Giá lên
UPCOM:PAS   PHUONG ANH INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY
Nói về PAS

PAS có lẽ là một trong số ít cổ phiếu ít cổ đông muốn bán ra nhất thời điểm hiện tại. Tại sao ư, hãy để tôi giải thích

Với những cổ đông đang nắm giữ PAS, họ đã thấy được một PAS kiên cường trước 2 đợt VNI giảm điểm, đỏ máu toàn thị trường. Riêng PAS vẫn cứ xanh mướt lầm lũi vươn lên giữa hàng chục anh chị cổ phiếu đầu ngành thi nhau ngã xuống

PAS đem lại hi vọng cho những cổ đông hiện hữu hay cổ đông tiềm năng bằng cổ tức vào ngày 23/2 sắp tới (xem như mừng tuổi sau tết) với tỷ lệ 5% bằng tiền và 10:1 bằng cổ phiếu

Vậy chẳng có lý do gì mà các chúng ta không đặt niềm tin vào em ấy, hãy cùng đồng lòng ghé lưng đẩy em ấy lên đi ạ!

Vẫn tin vào PAS, một niềm tin chưa một lần lung lay!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.