HoangMinhchannel

PC1 xuất hiện tín hiệu mua vào ngắn hạn

HOSE:PC1   CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I
PC1 trong ngắn hạn đang có tín hiệu mua vào sau 1 tháng tích luỹ quanh vùng đỉnh 37.1 - 37.9. Hiện tại tín hiệu đảo chiều đã xuất hiện và có thể mua vào trong ngắn hạn.

Dự kiến mức Target sẽ quanh vùng 41.8 - 42.9.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.