HoangMinhchannel

PC1 xuất hiện tín hiệu mua vào ngắn hạn

Giá lên
HOSE:PC1   CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I
PC1 trong ngắn hạn đang có tín hiệu mua vào sau 1 tháng tích luỹ quanh vùng đỉnh 37.1 - 37.9. Hiện tại tín hiệu đảo chiều đã xuất hiện và có thể mua vào trong ngắn hạn.

Dự kiến mức Target sẽ quanh vùng 41.8 - 42.9.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Skype: hoangminhck.fast@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex