HOSE:PDR   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT
11 lượt xem
0
Một dòng tiền đang chốt lời nên sẽ tạo ra đà giảm, trước mắt giá vẫn sẽ tăng nhẹ vào ngày mai trước khi giảm sâu hơn.