HOSE:PDR   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT
PDR đang tích lũy trong cái nêm trên đà tăng giá. Mua vùng 26.5 - 26.8 khi giá break qua nêm trên với RR trên 3.