nglinhmimax

Đầu tư cổ phiều Pfizer

Giá lên
NYSE:PFE   Pfizer, Inc
1. Phân tích kỹ thuật : Sau giai đoạn điều chỉnh từ ngày 16/08 tới ngày 11/10 giá đi từ đỉnh 51 hồi về vùng 40 là vùng fibo 50-61. Đây là cú hồi đẹp của giá cổ phiếu cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo dự kiến giá sẽ lên vùng 51$ vào cuối năm và tiến lên vùng 56$ và quý I 2022.
2. Phân tích cơ bản Pfizer sẽ tiến hành báo cáo doanh thu vào ngày 02/11 ước tính doanh thu quý 3 đạt 22,56 tỷ đô. Tiếp sau đó chia cổ tức với mức lợi nhuận 0.39$/ cp > đây là thông tin cơ bản thu hút nhà đầu tư.
Ngoài ra : Pfizer đã sản xuất và đang triển khai vắc xin cho trẻ em từ 12-18t.
Mới nhất vào Pfrizer còn mới cho ra đời vắc xin mới cho trẻ em từ 5-11 tuổi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.