nglinhmimax

Đầu tư cổ phiều Pfizer

Giá lên
NYSE:PFE   Pfizer, Inc
1. Phân tích kỹ thuật : Sau giai đoạn điều chỉnh từ ngày 16/08 tới ngày 11/10 giá đi từ đỉnh 51 hồi về vùng 40 là vùng fibo 50-61. Đây là cú hồi đẹp của giá cổ phiếu cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo dự kiến giá sẽ lên vùng 51$ vào cuối năm và tiến lên vùng 56$ và quý I 2022.
2. Phân tích cơ bản Pfizer sẽ tiến hành báo cáo doanh thu vào ngày 02/11 ước tính doanh thu quý 3 đạt 22,56 tỷ đô. Tiếp sau đó chia cổ tức với mức lợi nhuận 0.39$/ cp > đây là thông tin cơ bản thu hút nhà đầu tư.
Ngoài ra : Pfizer đã sản xuất và đang triển khai vắc xin cho trẻ em từ 12-18t.
Mới nhất vào Pfrizer còn mới cho ra đời vắc xin mới cho trẻ em từ 5-11 tuổi.