HOSE:PHR   CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
41 lượt xem
0
- Biểu đồ Tuần: Uptrend ngắn hạn
- Biểu đồ ngày: Tại vùng demand 50.3, mẫu hình đảo chiều vai - đầu - vai, mua lên cho mục tiêu 59