blickiez

PIVX

blickiez Cập nhật   
KUCOIN:PIVXUSDT   None
Nói nhiều quá nhác đọc chứ gì
BUY ZONE ở trong khung màu đen
STL khi vược qua 0.0
DCA nha nha nhaaaaaaaa
cập nhật TARGET sau
Bình luận:
Chạm ngay vùng đáy luôn quá đã
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.