Nói nhiều quá nhác đọc chứ gì
BUY ZONE ở trong khung màu đen
STL khi vược qua 0.0
DCA nha nha nhaaaaaaaa
cập nhật TARGET sau
Bình luận: Chạm ngay vùng đáy luôn quá đã