XTBVietnam

Biểu đồ kỹ thuật: Bạch Kim (11.03.2021)

CAPITALCOM:PLATINUM   Platinum
Bạch kim tiếp tục tăng từ đà giảm trong tuần trước và có thể nhận thấy sự phục hồi mạnh mẽ trong tuần này. Kim loại quý đã tăng 2.25% vào hôm qua và tăng thêm 1.7% trong hôm nay.

Nhìn vào biểu đồ từ quan điểm kỹ thuật, chúng ta có thể thấy rằng hỗ trợ quan trọng tại $1.130 đã được bảo vệ. Khu vực được đánh dấu bằng giới hạn dưới của cấu trúc Overbalance, đường SMA 50 và các phản ứng giá trước đó. Theo phân tích kỹ thuật cổ điển, một động thái đi lên đối với mức cao nhất địa phương gần đây ở mức $1.310 sẽ xảy ra.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.