binancash

Hai mã triển vọng tuần này: DOCU và PLTR

Giá lên
NYSE:PLTR   Palantir Technologies Inc
Thứ nhất là: DOCU đã gây choáng váng nhiều nhà đầu tư khi giảm 40% và giá hiện tại tầm 135$, vậy tối nay DOCU có lên?

Theo dõi các chỉ số thì giá 134-135 DOCU đang giao động và theo nhận định của tôi có 2 options:

1. Nếu xuống DOCU sẽ giảm tới mức 127$ sau đó bật trở lại
2. DOCU sẽ tăng lên lên 152$

Thứ hai: NYSE:PLTR
1. PLTR có chuỗi ngày xuống liên tục và đang giao động 18-19$, các tín hiệu cho thấy PLTR đang trở lại
2. Mục tiêu là tầm giá 22$


Vậy hãy theo dõi DOCU và PTRL để có chọn lựa tốt nhất.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.