xuanhaimmoer

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM - Kì vọng tăng

Giá lên
HOSE:PLX   TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Kì vọng tăng
Bình luận: Đạt lợi nhuận
Đóng lệnh: đạt mục tiêu