DuesMarket

Lòng tham nào cũng phải có giới hạn - Cùng nhau chốt lời PLX nhé

HOSE:PLX   TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Giá đã chạm Fibo 0.618, và đường kênh xu hướng.
Chốt lời và chờ đơi giá test fibo 50
Chúc mừng cả nhà nhé!

Bình luận