nguyentruongnguyen

PLX đón sóng quý 2 và mẫu hình breakout

Giá lên
HOSE:PLX   TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Kĩ thuật: Nằm trên đường MA10 tuần

Các đường MFI và RSI xu hướng tăng dài hạn

Breakout khỏi vùng tích lũy, chờ xem tuần có vol lớn để confirrm giá tăng