HOSE:PNJ   CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
Trong ngày nay đóng nến xanh xác định xu hướng đi lên