ModernDow

CHIỀN LƯỢC GIAO DỊCH PNJ - Ngày 16/08/2018

Giá lên
HOSE:PNJ   CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
- Phân tích hộp Darvas + kháng cư hỗ trợ
Mục tiêu ngắn hạn 110k, bán khi kết phiên dưới 95k