HOSE:PNJ   CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
PNJ đang xả lũ. Kiên nhẫn chờ đợi vùng mua an toàn.

Các chỉ số RSI , OBV, nến đều cho thấy lực xả mạnh. Ngoài ra các cổ đông lớn đang bán rất nhiều cổ phiếu. http://s.cafef.vn/Lich-su-giao-dich-PNJ-...
Bình luận: Lực xả vẫn đang rất mạnh