canhlinh

Vùng mua PNJ

Giá xuống
canhlinh Pro Cập nhật   
HOSE:PNJ   CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
PNJ đang xả lũ. Kiên nhẫn chờ đợi vùng mua an toàn.

Các chỉ số RSI , OBV, nến đều cho thấy lực xả mạnh. Ngoài ra các cổ đông lớn đang bán rất nhiều cổ phiếu. http://s.cafef.vn/Lich-su-giao-dich-PNJ-...
Bình luận:
Lực xả vẫn đang rất mạnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.