DatTong

PNJ, Công ty cổ phân vàng bạc đá quý Phú Nhuận

DatTong Premium Cập nhật   
HOSE:PNJ   CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
- Trên biểu đổ ngày:
+ Cho 1 xu hướng xuống rất mạnh.
+ Giá test cản, cho áp lực mua yếu.
Xu hướng chủ đạo vẫn là đi xuống.
Phương áp thích hợp: Chỉ mua khi thị trường cho tín hiệu bán yếu dần. Không nên bắt đáy với kiểu thị trường như vậy !
( Chưa nhìn thấy đâu là đáy, dù trước đó là 1 thời gian dài uptrend)
Bình luận:
Giá đã đi lên + 9k
Bình luận:
+ 14k !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.