DatTong

PNJ, Công ty cổ phân vàng bạc đá quý Phú Nhuận

HOSE:PNJ   CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
- Trên biểu đổ ngày:
+ Cho 1 xu hướng xuống rất mạnh.
+ Giá test cản, cho áp lực mua yếu.
Xu hướng chủ đạo vẫn là đi xuống.
Phương áp thích hợp: Chỉ mua khi thị trường cho tín hiệu bán yếu dần. Không nên bắt đáy với kiểu thị trường như vậy !
( Chưa nhìn thấy đâu là đáy, dù trước đó là 1 thời gian dài uptrend)
Bình luận: Giá đã đi lên + 9k
Bình luận: + 14k !