Cowboyyy

PNJ - Quan sát diễn biến

Giá xuống
HOSE:PNJ   CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
Chỉ là post theo dõi thôi