HOSE:PNJ   CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
36 lượt xem
0
2 Entry : lệnh 1 ko margin, nếu cắt stoploss lệnh 2 margin