HHermes

PNJ (game chứng quyền) bắt đáy 70-71 target 75 (view 2 - 4 tuần)

HHermes Cập nhật   
HOSE:PNJ   CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
PNJ cổ phiếu siêu cơ bản + game chứng quyền dự báo sẽ chinh phục 75 trong vòng 2 - 4 tuần
Bình luận:
Bắt đúng đáy