thang1

poa/btc

BINANCE:POABTC   None
chờ m15 ma34 cắt lên ma89 rồi buy . tg 9%
sl -3%