Ninh-Do

POABTC sóng hồi trong chu kì giảm

Ninh-Do Cập nhật   
BINANCE:POABTC   None
Buy và target như hình
Bình luận:
Done Target 1
Bình luận:
Done target 2