Ninh-Do

POABTC sóng hồi trong chu kì giảm

BINANCE:POABTC   None
Buy và target như hình
Bình luận: Done Target 1
Bình luận: Done target 2